ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ 32 อัตรา

โพสต์10 ม.ค. 2562 23:17โดยPR UBON FIVE

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้ให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 32 ราย เพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา-มารดา จัดการเรียนการสอนให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นและเป็นคนเก่ง คนดี ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Comments