ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์13 ก.ค. 2560 06:45โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษในการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน โดยแบ่งการประชุมเป็น  ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนเขตอำเภอเดชอุดม และอำเภอน้ำยืน ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. โรงเรียนในเขตอำเภอบุณฑริก นาจะหลวย ทุ่งศรีอุดม และน้ำขุ่น เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments