รับชม "พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและพุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 11/2562

โพสต์12 มี.ค. 2562 20:55โดยPR UBON FIVE

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้นำบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียนและพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2562 เพื่อรับทราบนโยบายด้านการศึกษาจากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ต่อจากนั้น ได้ประชุมและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Comments