รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 31/62

โพสต์7 ส.ค. 2562 04:25โดยPR UBON FIVE

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้นำ รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2562 เพื่อรับทราบข้อราชการ นโยบายด้านการศึกษา นำสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้ 1) โครงการพระราชดำริ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ 2) โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 3) การเตรียมความพร้อมการทดสอบ PISA ปี 2021 4) การจัดประกวด Video Clip และ 5) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Comments