รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์2 มี.ค. 2559 07:07โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วยนายวิมล เมอมะนา ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมอุบลราชธานี เขต 5 นายสมมาตร มะลิลา ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสุระชัย มีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นายอรุณ บุณเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว นายจารึก โสมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ และนายมงคล แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำอุดม ร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร และคณะ ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

คลิกดูรูป


Comments