รับมอบศาลาอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อำเภอนาจะหลวย

โพสต์31 มี.ค. 2560 03:40โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 นายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รับมอบศาลาอเนกประสงค์จากกองพันทหารปืนใหญ่สนามที่ 61 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อำเภอนาจะหลวย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าส่วนราชการ ชุมชนและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

คลิกดูรูปภาพ


Comments