รับมอบอาคารเรียน และห้องน้ำโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี

โพสต์6 ต.ค. 2559 05:55โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 พล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนและห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี โดยมี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รับมอบอาคารเรียน และห้องน้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

คลิกดูรูปภาพ 

Comments