รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับราชการครูผู้ช่วย

โพสต์16 มี.ค. 2559 03:06โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ             เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 คน ประกอบด้วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2 คน และกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 2 คน โดยมีนายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ได้พบปะข้าราชการครูใหม่ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูป


Comments