โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม รับการประเมินเชิงประจักษ์ฯ ต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562

โพสต์12 ก.ค. 2562 07:11โดยPR UBON FIVE

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 นำโดย นายเทวรัฐ โตไทยะ ประธานกรรมการ ออกประเมินเชิงประจักษ์ฯ โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผลการประเมินเอกสารผลงานอยู่ในระดับดีเด่น มีผลการประเมิน 120 คะแนนขึ้นไป เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 กล่าวต้อนรับ นางสาวศิริพร ถาวร ผอ.โรงเรียน นำเสนอข้อมูลประกอบการประเมิน นายเอนกพงศ์ โกทา ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครั้งนี้
Comments