ร่วมบริจาคโลหิต

โพสต์29 มิ.ย. 2559 03:47โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเก็บไว้ในคลังสำรองเลือดสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นฉุกเฉินต่อไป โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้มารับบริจาคโลหิตที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว

Comments