ร่วมชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” 29 พ.ย. 60

โพสต์29 พ.ย. 2560 06:34โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับฟังนโยบายต่างๆ จาก สพฐ. พร้อมทั้งได้ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้รับทราบ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
Comments