ร่วมเดินทางไปส่ง ดร.โกวิท เพลินจิตต์ เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

โพสต์8 พ.ย. 2559 04:03โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมเดินทางไปส่ง ดร.โกวิท เพลินจิตต์ เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ณ หอประชุมราชธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

คลิกดูรูปภาพ


Comments