ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร และขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์12 เม.ย. 2560 01:15โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร และขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ         จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

คลิกดูรูปภาพ


Comments