ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี

โพสต์17 พ.ค. 2559 23:47โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการพระราชดำริฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม และวันที่ 17 พฤษภาคม 2559  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด

คลิกดูรูปภาพ

คลิกดูรูปภาพ

Comments