ร่วมแสดงความคิดเห็น "เวทีปฏิรูปการศึกษา"

โพสต์1 ก.พ. 2562 08:25โดยPR UBON FIVE

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิรูปการศึกษา เวทีประชาคมของภาคประชาชนต่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธาน ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งมีผู้แทนภาคประชาชน
ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
Comments