ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจินตนา กมุทชาติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โพสต์19 ม.ค. 2560 03:37โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจินตนา กมุทชาติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

คลิกดูรูปภาพ


Comments