ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวพัชนี กองพรมฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โพสต์15 มี.ค. 2560 05:47โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวพัชนี กองพรมฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ หน้าห้องอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments