ร่วมแสดงความยินดีกับนายธรรมนูญ ทองหนองบัว

โพสต์14 ก.ค. 2560 04:25โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมแสดงความยินดีกับนายธรรมนูญ ทองหนองบัว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ หน้ากลุ่มอำนวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments