ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560

โพสต์22 เม.ย. 2560 05:47โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบ นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายสุพรรณ ทองพุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร และคณะกรรมการดำเนินการสอบบรรจุครูผู้ช่วยร่วมให้การต้อนรับ นายสานิตย์ พิมพ์วงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบบรรจุครูผู้ช่วยสนามสอบโรงเรียนปทุมวิทยากร

คลิกดูรูปภาพComments