สำรวจความคิดเห็นของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์14 ธ.ค. 2559 06:38โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ออกสำรวจความคิดเห็นของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5 เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบัวงาม และโรงเรียนบ้านแขมเจริญ

คลิกดูรูปภาพ


Comments