ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

โพสต์13 พ.ย. 2560 07:09โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นางชนัฎดา บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะ จำนวน 50 โรง ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะเพื่อสร้างความตระหนัก ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความยั่งยืนสามารถลดขยะ ในสถานศึกษาและชุมชม ณ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง อำเภอม่วงสามสิบ ชุมชนชลประทาน อ.วารินชำราบ และเทศบาลเมืองวารินชำราบ

คลิกดูรูปภาพ
Comments