ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบที่มีวิธีบริหารจัดการเป็นเลิศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

โพสต์10 ก.ย. 2563 22:09โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2563 23:20 ]

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายนายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป. นำ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบที่มีวิธีบริหารจัดการเป็นเลิศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


Comments