สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

โพสต์29 มิ.ย. 2559 03:50โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาคเช้า สอบข้อเขียน ภาคบ่าย สอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และทางเว็บไซต์ www.gg/gg/webubn5

Comments