ทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560

โพสต์29 ธ.ค. 2559 05:19โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 โดยมี ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ

Comments