ถวายกฐิน ณ วัดบ้านโคกชำแระ

โพสต์11 ต.ค. 2560 01:36โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครู และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมแห่กองกฐินไปถวาย ณ วัดบ้านโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม

คลิกดูรูปภาพ


Comments