ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น

โพสต์25 ก.พ. 2559 00:40โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2559 00:46 ]

ช่วงบ่าย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ดร.บุญชู  ชลัษเฐียร และคณะ ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น อำเภอน้ำขุ่น 

คลิกดูรูป


Comments