ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนเวตวันวิทยา

โพสต์25 ก.พ. 2559 00:24โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2559 00:42 ]


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ดร.บุญชู ชลัษเฐียร                 นางปณิชา นัยเพียร และนางวรนุช ศรีพุทธิบาล ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้                               โรงเรียนเวตวันวิทยา อำเภอเดชอุดม

คลิกดูรูป

Comments