ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนาจากเหตุการณ์อุทกภัย

โพสต์9 ส.ค. 2560 08:30โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และคณะกรรมการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุบัติภัย ได้มาตรวจสอบสภาพอาคารเรียน บ้านพัก อุปกรณ์การเรียนการสอน และสิ่งก่อสร้างต่างๆของโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา อำเภอน้ำขุ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย

คลิกดูรูปภาพ


Comments