ตรวจเยี่ยม นิเทศ 100% ขับเคลื่อนคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ร.ร.บ้านโนนสว่างวังเสือ และ ร.ร.บ้านตาโอง

โพสต์14 พ.ย. 2562 07:08โดยPR UBON FIVE

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ บุญทรง ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ กลุ่มเครือข่า่ยสถานศึกษาไพบูลย์ และโรงเรียนบ้านตาโอง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาขี้เหล็ก โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมนิเทศ
Comments