ตรวจเยี่ยมนิเทศ 100% ร.ร.บ้านนาเจริญและ ร.ร.บ้านโนนจิก

โพสต์17 มิ.ย. 2562 05:09โดยPR UBON FIVE

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย นางอำพา ประทุมชัย ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศการบริหารจัดการศึกษา ตามโครงการนิเทศ 100% เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ และโรงเรียนบ้านโนนจิก อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดย มีผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาส่วง นาเจริญ ป่าโมง พร้อมด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 2 โรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับและรับการนิเทศ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562
Comments