ตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนาแก

โพสต์10 ก.ค. 2562 03:53โดยPR UBON FIVE

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วย นางเสาวณีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลงพื้นที่เชิงบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านนาแก อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนการสอนตามโครงการนิเทศ 100%และติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ เลขาธิการ กพฐ. และแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ผู้เรียนคุณภาพ ของ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมี ส.ต.ต.สมพงษ์ แก้วมณี ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด นางสาวรุจิรนันท์ สุมะนาผอ.โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยม พบว่า นักเรียนระดับชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ห้องเรียน มีสื่อที่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน บริบทด้านอาคารสถานที่ มีความสะอาดร่มรื่น สมควรได้รับคำชื่นชม
Comments