ตรวจเยี่ยม นิเทศ ร.ร.บ้านเม็กใหญ่ และ ร.ร.บ้านหมากมาย

โพสต์28 พ.ย. 2562 18:30โดยPR UBON FIVE

นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้ที่ราชการ และนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการนิเทศ 100% เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง โดยมี นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ และโรงเรียนบ้านหมากมาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
Comments