ตรวจเยี่ยมนิเทศ ร.ร.บ้านโนนแฝก และ ร.ร.บ้านราษฎร์สามัคคี

โพสต์14 มิ.ย. 2562 17:25โดยPR UBON FIVE

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย นางสาวปิยะภรณ์ สารีบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์ นักทรัพยากรบุคคล และนายบุญศร จูมลี ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบัวงาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศการบริหารจัดการศึกษา ตามโครงการนิเทศ 100% เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโนนแฝกและโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและรับการนิเทศอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
Comments