ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม

โพสต์18 พ.ค. 2560 02:41โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และนางชนัฎดา  บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม            อำเภอทุ่งศรีอุดม

คลิกดูรูปภาพ


Comments