ตรวจเยี่ยม รร.บ้านทองสวัสดิ์

โพสต์23 พ.ย. 2560 06:19โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ลงพื้นที่โรงเรียน  บ้านทองสวัสดิ์ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามนโยบาย การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยมีนายภูดิศ พิเศษนิธิกุล    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ได้พาเยี่ยมชม 

คลิกดูรูปภาพ


Comments