ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

โพสต์23 พ.ย. 2562 03:38โดยPR UBON FIVE

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน และประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาและมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ ครูและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน. และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
Comments