วันที่สองของการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์9 ต.ค. 2560 07:37โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 โดยมีการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ และประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขันประติมากรรม และการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

คลิกดูรูปภาพ


 


Comments