อบรมเชิงปฏิบัติการ "บริหารจัดการด้านขยะ" เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โพสต์20 ก.ย. 2562 08:15โดยPR UBON FIVE

วันที่ 20 กันยายน 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการบริหารจัดการด้านขยะและความรู้ในการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรม นายเอนกพงศ์ โกทา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน นายเพิ่ิมพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิด เมื่อเวลา 09.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัด 254 คน วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษานิเทศก์และการแลกเปลี่ยนรู้จากโรงเรียน Zero Waste โรงเรียนบ้านโนนหลี่และโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการบริหารจัดการด้านขยะ อีกทั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนนำร่อง โรงเรียนต้นแบบ ในการพัฒนาด้านขยะและสิ่งแวดล้อม และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
Comments