อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3

โพสต์10 มิ.ย. 2562 05:11โดยPR UBON FIVE

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3 อบรม 2 วัน ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนาน 2562 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
Comments