อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช เปิดชั้นเรียนที่เน้นทักษะการคิดให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์30 มี.ค. 2564 08:29โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2564 22:55 ]
Comments