อบรมพัฒนาบุคลากรเขตฯ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

โพสต์11 ก.ย. 2562 07:08โดยPR UBON FIVE

วันที่ 11 กันยายน 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อเวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว กิจกรรมการอบรมสัมมนา ประกอบด้วย ภาคเช้า เป็นกิจกรรมสัมพันธ์ตามการแบ่งทีมแบบไขว้สายงาน ทั้ง 4 ทีม (Cross Functional Team) และภาคบ่าย เป็นกิจกรรมจิตอาสา UBN5 พัฒนาเขตพื้นที่ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 
คณะวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Comments