อบรมวิชาการ "วิทยาการคำนวณ โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์" ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2

โพสต์12 ก.ค. 2562 02:06โดยPR UBON FIVE

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “วิิทยาการคำนวณ โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์” ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2 โดยมี นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้รู้คิดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนบูรณาการการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ ในระดับปฐมวัย คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากครูผู้สอน ระดับปฐมวัย โรงเรียนนำร่องโครงการ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย 74 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 148 คน อบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว ทั้งนี้ก่อนเร่ิมอบรม ประธานในพิธี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ผู้รับผิดชอบการจัดอบรมและคณะวิทยากร ได้ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วย
Comments