อุบล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

โพสต์2 ก.พ. 2562 03:07โดยPR UBON FIVE

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 และให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบ คณะครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว และโรงเรียนบ้านคำครั่ง โดยการดำเนินการสอบภาพรวมในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการสอบในแต่ละศูนย์สอบ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สทศ. 
Comments