อุบลฯ เขต 5 บริหารอัตรากำลัง "วิทย์-คณิต" และ "ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน"

โพสต์8 พ.ย. 2561 00:28โดยPR UBON FIVE

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562-2564 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 80 คน แต่ไม่เกิน 500 คน ที่ไม่เคยอยู่ในโครงการฯ รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559-2561) และบริหารอัตรากำลังครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 เพื่่อจัดสรรให้โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 250 คน ที่มีครูเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 และมีสภาพอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Comments